Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

  Αδήριτη η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή συντάξεως - εφάπαξ βοηθήματος και επίλυσης ζητήματος των πρόωρων αποστρατειών των Αξιωματικών ΛΣ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/109/17

ΠΡΟΣ: 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

ΚΟΙΝ.: 
Αρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Αντιναύαρχο ΛΣ Ράπτη Σταμάτιο
Κύριε Υπουργέ,

Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση επηρέασε κι επηρεάζει αρνητικά, όχι μόνο τον οργανισμό που υπηρετούμε αλλά και την προσωπική, οικογενειακή και υπηρεσιακή ζωή των στελεχών του Λ.Σ, κύριος στόχος – σκοπός του νέου ΔΣ της ΠΕΑΛΣ είναι η ανάδειξη των προβλημάτων και η συμβολή μας στην επίλυσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι δυνατόν να σταθούμε με αδιαφορία στο πρόβλημα που έχει ανακύψει αναφορικά με την μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή τόσο της σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και του εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος στους συναδέλφους μας που πριν από αρκετούς μήνες πέρασαν στην αποστρατεία, πρόωρα και μάλιστα όχι τη αιτήσει τους, κρινόμενοι από ένα υφιστάμενο απαρχαιωμένο και αναχρονιστικό πλαίσιο κρίσεων για το οποίο η ΠΕΑΛΣ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως ζητώντας την τροποποίησή του καθώς στηρίζεται κυρίως στην υποκειμενικότητα του κρίνοντος και όχι στην αντικειμενικότητα του συστήματος.

Τονίζουμε ότι το ζήτημα αφορά και τους εν ενεργεία Αξιωματικούς, καθώς όλοι οι ανώτατοι Αξιωματικοί αλλά και Αξιωματικοί στο βαθμό του Πλοιάρχου, με το υφιστάμενο πλαίσιο, τελούν εν δυνάμει σε αποστρατεία και θα έλθουν στην θέση που σήμερα βρίσκονται οι συνάδελφοι που πρόσφατα αποστρατεύτηκαν κι οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν τις οικογένειές τους και ν’ ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους χωρίς, όχι μόνο μετά από αρκετούς μήνες να μην τους έχει καταβληθεί η σύνταξη, το εφάπαξ ή ακόμα κι η προσωρινή σύνταξη, αλλά και να μην έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την καταβολή τους (υπάρχουν υποθέσεις στο ΓΛΚ που όχι μόνο δεν έχουν χρεωθεί σε αρμόδιο εισηγητή αλλά δεν έχουν λάβει καν αριθμό πρωτοκόλλου αν κι έχουν περάσει έξι μήνες από την αποστρατεία των συναδέλφων μας).

Επειδή, κατά τη γνώμη μας, σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπου τίθεται σαφώς ζήτημα επιβίωσης και αξιοπρέπειας, δεν χωρούν καθυστερήσεις, ευελπιστούμε ότι θα δείξετε και σε αυτή την περίπτωση την ευαισθησία σας και θα εγκύψετε προσωπικά στο πρόβλημα για την αντιμετώπισή του. 

Ως εκ τούτου θεωρούμε επιτακτική και αναγκαία την παρέμβασή σας για την επίσπευση των διαδικασιών τόσο αναφορικά με την καταβολή της σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όσο και με την άμεση υιοθέτηση ενός εκ των προτεινόμενων σεναρίων υπολογισμού εφάπαξ από το ΤΑΛΣ, προκειμένου προωθηθούν άμεσα, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι απαιτούμενες ενέργειες για την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος.

Τέλος, αδήριτη παραμένει η ανάγκη εξεύρεσης λύσης που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα των πρόωρων αποστρατειών – συνταξιοδοτήσεων των Αξιωματικών ΛΣ, ζήτημα για το οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες.  

Για το Δ.Σ.
   Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ         Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Read More »
Email This

  Ενημέρωση σχετικά με την χορήγηση ξιφών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων στους Αξιωματικούς ΛΣ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/108/17


Σε συνέχεια της από 03-07-2017 παρέμβασής μας αναφορικά με τα ζητήματα της μη χορήγησης ξιφών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων στους Αξιωματικούς ΛΣ που τα δικαιούνται, σας ενημερώνουμε επί των εξελίξεων ως ακολούθως:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης νέων τεχνικών προδιαγραφών από την αρμόδια Υπηρεσία κι εκκρεμεί η σχετική έγκριση από ΥΝΑΝΠ/ΔΙΠΕΑ προκειμένου προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια περίπου 35 ξιφών που αντιστοιχούν σε ποσό ύψους 13.000€ ήτοι στο συνολικό ποσό που περιέχει ο σχετικός κωδικός.

Η ΠΕΑΛΣ αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλει η αρμόδια υπηρεσία για την επίλυση ενός ζητήματος που για αρκετά χρόνια παραμένει άλυτο και με επιμονή θα τονίζει την αδήριτη ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ για το συγκεκριμένο θέμα τουλάχιστον κατά 70.000 ευρώ σε ετήσια βάση που αντιστοιχούν σε 170 ξίφη περίπου τα οποία θα διατίθενται στους περίπου 1000 δικαιούχους ώστε σταδιακά επέλθει η ομαλότητα σε συνδυασμό με την ένταξη εφεξής της δαπάνης χορήγησης ξίφους για κάθε Αξιωματικό ΣΝΔ στον Προϋπολογισμό Εκπαίδευσής του ή την διατήρηση της υπάρχουσας διαδικασίας χορήγησης των ξιφών από τον μέχρι σήμερα σχετικό κωδικό της αρμόδιας Διεύθυνσης ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και στο μέλλον χορήγηση των ξιφών και στους Αξιωματικούς εκ ΣΝΔ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Τις επόμενες μέρες οι 167 δικαιούχοι των Διαμνημονεύσεων έτους 2016 θα ενημερωθούν για την απονομή τους καθώς ολοκληρώθηκε η εκτύπωση των πτυχίων που τις συνοδεύουν και πλέον βρίσκονται προς υπογραφή.

Αναφορικά με τα Στρατιωτικά μετάλλια έχει ήδη δεσμευτεί ποσό ύψους 30.000 ευρώ και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού η διάθεσή του για την προμήθεια Παρασήμων Τάγματος Αριστείας για τους δικαιούχους Αξιωματικούς. Εκκρεμεί η προώθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η ΠΕΑΛΣ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο των προαναφερόμενων διαδικασιών και τονίζει ότι σε μια εποχή οικονομικού, και όχι μόνο, μαρασμού, στόχος και σκοπός όλων μας  πρέπει να είναι πάντα η βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητας των στελεχών ΛΣ και πρωτίστως η θωράκιση του φρονήματος και η προάσπιση των ηθικών και στρατιωτικών αξίων και ιδανικών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Read More »
Email This

  Ικανοποίηση του αιτήματος της ΠΕΑΛΣ για την ενίσχυση του Παιδικού Σταθμού ΛΣ σε προσωπικό

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/107/17


Με την από 05-07-2017 παρέμβασή μας είχαμε κάνει εκτενή αναφορά στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σχετικά με τις περιορισμένες εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν στον Παιδικό Σταθμό ΛΣ, καθώς ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν σχετίζεται ευθέως με τον αριθμό των εκεί υπηρετούντων στελεχών, κι ως εκ τούτου είχαμε αιτηθεί τη ενίσχυσή του σε ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλης ή παρεμφερούς ειδικότητας.

Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε ότι το αίτημά μας έγινε αποδεκτό και προχωρά πλέον η διαδικασία για την προσθήκη στο δυναμικό του Παιδικού Σταθμού Λ.Σ. τριών στελεχών με ανάλογο γνωστικό πεδίο, οι δύο εκ των οποίων θα παρουσιαστούν μέχρι το τέλος Ιουλίου και το τρίτο πιθανώς περί τα τέλη Αυγούστου.

Με τον τρόπο αυτό, υπερκεράζεται ένα σημαντικό εμπόδιο καθιστώντας πλέον εφικτή τόσο την ικανοποίηση μεγαλύτερου αριθμού αιτημάτων των συναδέλφων για την εγγραφή των παιδιών τους στον Παιδικό Σταθμό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. όσο και την ακόμα πιο εύρυθμη λειτουργία του σταθμού. 

Για την ΠΕΑΛΣ κύριος στόχος παραμένει η συμβολή μας στην εξεύρεση λύσεων και η μέγιστη αξιοποίηση κάθε παροχής – διοικητικής μέριμνας που μπορεί να προσφερθεί προς όφελος των Αξιωματικών Λ.Σ. αλλά και του συνόλου του προσωπικού.

Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ    Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


Read More »
Email This

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

  Προαγωγή 291 Αξιωματικών ΛΣ στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ - Η ΠΕΑΛΣ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/106/17

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους κάτωθι προαχθέντες Αξιωματικούς Λ.Σ. στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. και τους εύχεται επιτυχία και δημιουργική πορεία στο νέο αυτό σκαλοπάτι της επαγγελματικής τους διαδρομής.

Είμαστε βέβαιοι ότι και από τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ θα συνεχίσουν με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματικής ευσυνειδησίας να ανταποκρίνονται απρόσκοπτα και με επάρκεια στα καθήκοντά τους, με μοναδικό στόχο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την διατήρηση του ρόλου που διαδραματίζει ο Οργανισμός που υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια της ένδοξης πορείας του σε υψηλό επίπεδο. 

Η ΠΕΑΛΣ, θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειές τους, σε όποιο πεδίο απαιτηθεί, προς όφελος τόσο των ίδιων των στελεχών όσο και του φορέα μας, απόρροια της καθαρότητας των προθέσεων και των διαθέσεών μας, για ένα καλύτερο Λιμενικό Σώμα, αντάξιο της ιστορίας του. 

«Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22 Ιουνίου 2017 προάγονται από 09 Ιουνίου 2017, οι κάτωθι Σημαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1. ΤΣΑΣΣΗ Αφροδίτη του Νικολάου (Α.Μ.3674)
2. ΜΟΥΡΑΤΗ Παρασκευή του Ευριπίδη (Α.Μ.3676)
3. ΜΠΙΣΚΟΥ Ελένη του Σπυρίδωνα (Α.Μ.3678)
4. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ.3681)
5. ΜΑΝΙΑΤΗ Ανδριάνα του Κλεάνθη (Α.Μ.3682)
6. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Χρυσή του Δημητρίου (Α.Μ.3683)
7. ΦΡΑΓΚΟΥ Ορσαλία του Γεωργίου (Α.Μ.3687)
8. ΦΩΤΙΑΔΟΥ Παρθένα του Μιλτιάδη (Α.Μ.3689)
9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία του Αθανασίου (Α.Μ.3691)
10. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ Ξανθούλα του Γεωργίου (Α.Μ.3694)
11. ΔΡΑΓΟΛΙΑ Εμμανουέλα του Ιωάννη (Α.Μ.3698)
12. ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ Αιμιλία του Παναγιώτη (Α.Μ.3703)
13. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ Μιχαήλ του Αθανασίου (Α.Μ.3706)
14. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Στυλιανή του Κουμπουροσπύρου (Α.Μ.3707)
15. ΒΑΪΤΣΗΣ Δήμος του Ιωάννη (Α.Μ.3709)
16. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ Αθηνά του Συμεών (Α.Μ.3712)
17. ΣΜΠΟΥΚΗ Μαρία του Δημητρίου (Α.Μ.3713)
18. ΨΗΜΜΑ Ευθυμία του Ταξιάρχη (Α.Μ.3714)
19. ΔΕΡΕΚΛΗ Χριστίνα του Νικολάου (Α.Μ.3715)
20. ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ Αθανασία του Εμμανουήλ (Α.Μ.3716)
21. ΚΑΡΑΜΠΑ Βασιλική του Ευάγγελου (Α.Μ.3717)
22. ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΟΥ Ευφημία του Χαραλάμπους (Α.Μ.3719)
23. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ Παναγιώτα του Αθανασίου (Α.Μ.3722)
24. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ Σταυρούλα του Χρήστου (Α.Μ.3724)
25. ΓΟΥΙΒΕΡΤ Χρυσή του Χρήστου (Α.Μ.3727)
26. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ Μαρία του Γεωργίου (Α.Μ.3728)
27. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Θωμά (Α.Μ.3729)
28. ΓΑΛΑΝΗ Ελένη του Παναγιώτη (Α.Μ.3730)
29. ΛΟΥΡΙΔΑΚΗ Θεοδώρα του Ιωάννη (Α.Μ.3732)
30. ΤΣΕΛΗΣ Ανδρέας του Περικλή (Α.Μ.3733)
31. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρία του Σωτηρίου (Α.Μ.3734)
32. ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ Γεωργία του Μιχαήλ (Α.Μ.3735)
33. ΜΑΓΚΛΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.3736)
34. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Πέτρος του Μιχαήλ (Α.Μ. 3738)
35. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του Αθανασίου (Α.Μ.3740)
36. ΚΑΥΚΑ Βασιλική του Λεωνίδα (Α.Μ.3741)
37. ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ Μιχαήλ του Ευστρατίου (Α.Μ.3742)
38. ΒΛΑΧΟΥ Θωμαή του Στέργιου (Α.Μ.3744)
39. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ.3745)
40. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ Μικαέλα του Εμμανουήλ (Α.Μ.3746)
41. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ.3747)
42. ΠΕΛΛΑ Φανή του Ευάγγελου (Α.Μ.3748)
43. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ασπασία του Ιωάννη (Α.Μ.3750)
44. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ Μαρία του Εμμανουήλ (Α.Μ.3752)
45. ΚΟΥΛΕΤΑ Βασιλική-Ευαγγελία του Δημητρίου (Α.Μ.3753)
46. ΤΣΟΥΚΗΣ Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ.3754)
47. ΠΑΡΗΣ Παναγιώτης του Στυλιανού (Α.Μ.3755)
48. ΔΙΑΡΕΜΕΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3757)
49. ΛΕΝΟΥΔΙΑ Αθανασία του Παναγιώτη (Α.Μ.3759)
50. ΠΟΛΥΖΟΥ Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ.3764)
51. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ Χρυσούλα του Θεοδώρου (Α.Μ.3767)
52. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γρηγόριος του Σεραφείμ (Α.Μ.3769)
53. ΣΜΑΓΑ Ελένη του Δημητρίου (Α.Μ.3770)
54. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Κλεοπάτρα του Ιωάννη (Α.Μ.3771)
55. ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ Γεώργιος του Αριστείδη (Α.Μ.3772)
56. ΜΠΑΛΤΑ Ελένη του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3775)
57. ΜΗΤΡΟΥΣΗ Ελένη του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3777)
58. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Πιέρρος του Μεταξά (Α.Μ.3779)
59. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Βασιλική του Ιωάννη(Α.Μ.3780)
60. ΒΑΛΑΜΒΑΝΟΣ Φραγκίσκος του Γεωργίου (Α.Μ.3783)
61. ΚΟΥΒΕΔΑΚΗ Παυλίνα του Χαραλάμπους (Α.Μ.3784)
62. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Μαρία του Κανάρη (Α.Μ.3785)
63. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ Άννα του Ηλία (Α.Μ.3786)
64. ΦΟΥΣΤΑΝΑ Μαρία του Αντωνίου (Α.Μ.3787)
65. ΣΜΑΓΑ Στεργία του Δημητρίου (Α.Μ.3790)
66. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ηλίας του Γεωργίου (Α.Μ.3792)
67. ΗΛΙΑΚΗ Ευαγγελία του Γεωργίου (Α.Μ.3793)
68. ΝΙΔΕΡΗΣ Δημήτριος του Πασχάλη (Α.Μ.3794)
69. ΣΑΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Αθηνά – Διονυσία του Νικολάου (Α.Μ.3796)
70. ΚΡΕΜΜΥΔΑ Άννα του Αθανασίου (Α.Μ.3797)
71. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Δημήτριος του Σωτηρίου (Α.Μ.3798)
72. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ.3799)
73. ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗ Παρισένια του Άγγελου (Α.Μ.3800)
74. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης του Σπυρίδωνα (Α.Μ.3801)
75. ΚΑΠΠΟΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (Α.Μ.3804)
76. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Ανδρέας του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3805)
77. ΤΣΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3806)
78. ΚΛΑΓΚΟΥ Ελένη του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3808)
79. ΤΣΟΥΚΗΣ Νικόλαος του Ναπολέοντα (Α.Μ.3809)
80. ΔΟΥΒΡΗΣ Αθανάσιος του Νικολάου (Α.Μ.3810)
81. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ Θωμάς του Νικολάου (Α.Μ.3813)
82. ΛΟΥΓΙΑΚΗ Άννα του Κήρυκα (Α.Μ.3815)
83. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ Αγγελική του Κυριάκου (Α.Μ.3816)
84. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ.3817)
85. ΜΑΝΟΥΣΟΥ Γεώργιος του Χαραλάμπους (Α.Μ.3821)
86. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος του Εμμανουήλ (Α.Μ.3822)
87. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ Αλεξάνδρα του Γρηγορίου (Α.Μ.3823)
88. ΤΕΣΙΟΣ Βασίλειος του Δημητρίου (Α.Μ.3824)
89. ΝΤΑΛΛΑΣ Βασίλειος του Φωτίου (Α.Μ.3825)
90. ΖΟΥΜΠΟΥ Θεοδώρα του Ευαγγέλου (Α.Μ.3826)
91. ΕΚΤΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (Α.Μ.3827)
92. ΜΠΕΝΤΣΗ Μαρία του Ανδρέα (Α.Μ.3829)
93. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Θεοδώρου (Α.Μ.3831)
94. ΜΙΧΑΣ Θεόδωρος του Γεωργίου (Α.Μ.3832)
95. ΜΠΑΦΕΡΑ Ελένη του Ιωάννη (Α.Μ.3833)
96. ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ Ευθυμία του Δημητρίου (Α.Μ.3836)
97. ΤΣΙΠΛΑΚΗ Αναστασία του Αθανασίου (Α.Μ.3837)
98. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Χρήστου (Α.Μ.3839)
99. ΡΟΥΜΠΗ Ερασμία του Σωτηρίου (Α.Μ.3840)
100. ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ Νίκη του Μιλτιάδη (Α.Μ.3845)
101. ΖΩΗΣ Παναγιώτης του Θεοδώρου (Α.Μ.3846)
102. ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ Γρηγόριος του Βασιλείου (Α.Μ.3847)
103. ΓΙΑΓΚΟΥ Φωτεινή του Δημητρίου (Α.Μ.3849)
104. ΚΑΦΕΣΑΚΗ Γεωργία του Μιχαήλ (Α.Μ.3850)
105. ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ Γεώργιος του Χρήστου (Α.Μ.3851)
106. ΚΑΠΕΛΛΟΣ Ιωάννης του Ιωάννη (Α.Μ.3852)
107. ΓΑΛΟΥΖΗΣ Γεώργιος του Κώστα (Α.Μ.3853)
108. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (Α.Μ.3856)
109. ΚΑΤΣΙΚΕΑ Ελένη του Επαμεινώνδα (Α.Μ.3857)
110. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ.3858)
111. ΝΗΣΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ.3860)
112. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Ανάργυρος του Δημητρίου (Α.Μ.3861)
113. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Μιλτιάδη (Α.Μ.3862)
114. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αρχόντω του Αργυρίου (Α.Μ.3864)
115. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Βαρβάρα του Βασιλείου (Α.Μ.3866)
116. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Στέφανος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.3867)
117. ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ Ιωάννα του Αλέξανδρου (Α.Μ.3870)
118. ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ Ελευθερία του Νικολάου (Α.Μ.3872)
119. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Αλεξάνδρου (Α.Μ.3873)
120. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ.3874)
121. ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ Βασιλική του Σπυρίδωνα (Α.Μ.3878)
122. ΤΣΑΝΤΕΣ Κωνσταντίνος του Ελευθερίου-Δημήτριου (Α.Μ.3879)
123. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του Δημοσθένη (Α.Μ.3882)
124. ΜΠΡΙΣΤΙΑΝΟΣ Δημήτριος του Στυλιανού (Α.Μ.3883)
125. ΚΟΣΜΑΣ Στυλιανός του Γεωργίου (Α.Μ.3884)
126. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ Κωνσταντίνος του Στυλιανού (Α.Μ.3886)
127. ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος του Στέφανου (Α.Μ.3888)
128. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Κωνσταντίνος του Μιχαήλ (Α.Μ.3893)
129. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος του Παναγιώτη (Α.Μ.3897)
130. ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ - Τηλέμαχος του Αδάμ (Α.Μ.3903)
131. ΣΟΧΟΜΒΑΛΗΣ Δημήτριος του Άγγελου (Α.Μ.3905)
132. ΚΟΥΚΗ Μαρία του Παναγή (Α.Μ.3906)
133. ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Σοφοκλή (Α.Μ.3907)
134. ΛΑΜΠΟΥ Ελένη του Δημητρίου (Α.Μ.3908)
135. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Αντωνίου (Α.Μ.3909)
136. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Βασίλειος του Ελευθερίου (Α.Μ.3910)
137. ΚΙΑΓΙΑΣ Χαράλαμπος του Εμμανουήλ (Α.Μ.3911)
138. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Χρήστος του Αζαρία (Α.Μ.3914)
139. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ηρακλής του Γεωργίου (Α.Μ.3917)
140. ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Χαράλαμπους (Α.Μ.3918)
141. ΤΑΜΠΑΚΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (Α.Μ.3921)
142. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Νεκταρία του Γεωργίου (Α.Μ.3922)
143. ΤΙΤΣΗ Χρυσαυγή του Νικολάου (Α.Μ.3925)
144. ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης του Δημητρίου (Α.Μ.3928)
145. ΔΙΑΡΕΜΕΣ Παύλος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3930)
146. ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ Βασίλειος του Αστερίου (Α.Μ.3931)
147. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Μαρία του Δημητρίου (Α.Μ.3932)
148. ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ Σπυρίδων του Δανιήλ (Α.Μ.3935)
149. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Χρήστος του Αναστάσιου (Α.Μ.3937)
150. ΚΑΠΝΙΣΗ Ευπραξία του Ιωάννη (Α.Μ.3941)
151. ΚΙΤΣΟΣ Νεκτάριος του Ιωάννη (Α.Μ.3945)
152. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Νικόλαος – Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3949)
153. ΑΞΙΩΤΗΣ Ευάγγελος του Περικλή (Α.Μ.3951)
154. ΜΠΙΤΣΙΚΑ Ερασμία του Νικολάου (Α.Μ.3952)
155. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ναπολέων του Αθανασίου (Α.Μ.3954)
156. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Στυλιανός του Νικολάου (Α.Μ.3955)
157. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων του Γεωργίου (Α.Μ.3958)
158. ΔΑΜΙΓΟΣ Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου (Α.Μ.3959)
159. ΒΛΑΧΛΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ.3960)
160. ΚΟΚΚΑΛΗΣ Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ.3961)
161. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Στυλιανός του Περικλή (Α.Μ.3963)
162. ΓΑΒΑΛΑΣ Αντώνιος του Μιχαήλ (Α.Μ.3966)
163. ΑΙΣΩΠΑΚΗ Γεωργία του Αντωνίου (Α.Μ.3967)
164. ΠΑΣΤΡΑΣ Ευάγγελος του Πανογιάννη (Α.Μ.3968)
165. ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Πέτρος του Ιωάννη (Α.Μ.3971)
166. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Χαρίκλεια του Ιωάννη (Α.Μ.3972)
167. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βάσω του Αθανασίου (Α.Μ.3975)
168. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ Μαρία του Γεωργίου (Α.Μ.3976)
169. ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Ελευθέριος του Ευστρατίου (Α.Μ. 3978)
170. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3979)
171. ΤΣΙΟΥΛΚΑΣ Γεώργιος του Αλκιβιάδη (Α.Μ.3980)
172. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Ηρακλή (Α.Μ. 3981)
173. ΚΑΡΥΔΑΣ Ευάγγελος του Αριστοτέλη (Α.Μ.3982)
174. ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ Άννα του Μαρίνου (Α.Μ.3983)
175. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Γεωργίου (Α.Μ.3986)
176. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ανδρέας-Στυλιανός του Νικολάου (Α.Μ.3987)
177. ΜΠΑΝΟΣ Κωνσταντίνος του Βαρθολομαίου (Α.Μ.3988)
178. ΜΟΥΖΟΥΡΕΛΗΣ Εμμανουήλ του Ευαγγέλου (Α.Μ.3989)
179. ΚΟΥΚΑΡΑΣ Ευάγγελος του Θεοχάρη (Α.Μ.3991)
180. ΓΚΟΥΣΗΣ Φίλιππος του Αναστασίου (Α.Μ.3992)
181. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Αντωνίου (Α.Μ. 3995)
182. ΦΟΝΤΑΡΑ Ζηνοβία του Θεοδώρου (Α.Μ.3998)
183. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ηλίας του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3999)
184. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χριστίνα του Σπυρίδωνα (Α.Μ.4000)
185. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ.4004)
186. ΚΩΝΣΤΑΣ Αντώνιος του Χαραλάμπους (Α.Μ.4005)
187. ΚΑΓΚΑΛΗΣ Ιωάννης του Αναστασίου (Α.Μ.4007)
188. ΜΕΓΓΙΣΟΓΛΟΥ Σάββας του Κωνσταντίνου (Α.Μ.4008)
189. ΜΑΝΑΡΑΣ Νικόλαος – Ευάγγελος του Λάμπρου (Α.Μ.4013)
190. ΜΑΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος του Χρήστου (Α.Μ.4015)
191. ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Α.Μ.4016)
192. ΓΚΙΝΗΣ Παναγιώτης του Αντωνίου (Α.Μ.4017)
193. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Ανδρέας του Βασιλείου (Α.Μ.4019)
194. ΚΟΤΖΙΑΚΕΧΑΓΙΑ Βασιλική του Παύλου (Α.Μ.4020)
195. ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ευσταθίου (Α.Μ.4021)
196. ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ.4025)
197. ΑΒΡΑΑΜ Αναστασία του Αντωνίου (Α.Μ.4028)
198. ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Α.Μ.4029)
199. ΚΑΜΑΚΑΣ Νικόλαος του Ηλία (Α.Μ.4030)
200. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Σπυρίδων του Παντελή (Α.Μ.4031)
201. ΠΙΠΙΛΗΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ.4032)
202. ΛΕΚΑΚΟΣ Θεόδωρος του Παναγιώτη (Α.Μ.4037)
203. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ Ιωάννης του Πέτρου (Α.Μ.4041)
204. ΤΖΑΝΑΚΗ Δέσποινα του Στέφανου (Α.Μ.4042)
205. ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ Δημήτριος του Στέφανου (Α.Μ.4045)
206. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Δημήτριος του Ασημάκη (Α.Μ.4048)
207. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ Νικόλαος του Σπυρίδωνα (Α.Μ.4050)
208. ΜΑΝΙΚΑ Ζαφείρα του Ιωάννη (Α.Μ.4055)
209. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης του Κωνσταντίνος (Α.Μ.4056)
210. ΣΕΡΡΑΣ Στυλιανός του Αναστασίου (Α.Μ.4057)
211. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ.4058)
212. ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ανδρέας του Γεωργίου (Α.Μ.4059)
213. ΖΩΒΑΣ Θωμάς του Χρήστου (Α.Μ.4062)
214. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ζαχαρούλα του Αθανασίου (Α.Μ. 4064)
215. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4065)
216. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ.4067)
217. ΠΟΛΙΤΟΥ Αναστασία του Κωνσταντίνου (Α.Μ.4068)
218. ΑΛΑΜΑΝΟΣ Γρηγόριος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 4070)
219. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ.4075)
220. ΑΡΑΒΙΔΟΥ Άννα του Γεωργίου (Α.Μ.4079)
221. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (Α.Μ.4080)
222. ΧΑΛΚΙΑ Δήμητρα του Βασιλείου (Α.Μ.4083)
223. ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ Ειρήνη του Μιχαήλ (Α.Μ.3680)
224. ΣΕΡΡΗ ΄Αννα του Θωμά (Α.Μ.3762)
225. ΜΠΟΜΠΟΥ Μαρία του Πέτρου (Α.Μ.3940)
226. ΣΑΜΨΟΥΝΗ Αικατερίνη του Χρήστου (Α.Μ.3788)
227. ΚΑΚΑ Νικολέττα του Ευαγγέλου (Α.Μ.3679)
228. ΣΑΠΙΔΟΥ Σοφία του Ηλία (Α.Μ.3684)
229. ΤΣΑΚΙΡΙΑΝ Λουΐζα του Νικολάου (Α.Μ.3686)
230. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Νίκη του Βασιλείου (Α.Μ.3690)
231. ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ Ασημίνα-Μαρία του Παναγιώτη (Α.Μ.3693)
232. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ Βασιλική του Χρήστου (Α.Μ.3695)
233. ΧΑΝΤΖΗΣ Απόστολος του Θεμιστοκλή (Α.Μ.3704)
234. ΚΟΥΝΗ Καλιρρόη του Παναγιώτη (Α.Μ.3710)
235. ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ Ευσταθία του Γεωργίου (Α.Μ.3723)
236. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μαρία-Μαγδαληνή του Γεωργίου (Α.Μ.3731)
237. ΚΑΝΑΚΗ Ευαγγελία του Δημητρίου (Α.Μ.3739)
238. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ Σταματία του Θεοδώρου (Α.Μ.3751)
239. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μαρία του Ιωάννη (Α.Μ.3765)
240. ΒΕΝΕΤΙΚΑΚΗ Δέσποινα του Ιωάννη (Α.Μ.3773)
241. ΜΠΑΦΑ Μαρία-Ελένη του Παντελή (Α.Μ.3776)
242. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Μιχαήλ του Ευαγγέλου (Α.Μ.3789)
243. ΛΥΓΚΟΥ Παρασκευή του Στέλιου (Α.Μ.3791)
244. ΑΜΠΑΤΗ Ελπίς του Παύλου (Α.Μ.3819)
245. ΚΕΦΗΣ Φώτιος του Δημητρίου (Α.Μ.3820)
246. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Κυριακή του Σπυρίδωνα (Α.Μ.3828)
247. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Ελευθέριος του Γεωργίου (Α.Μ.3830)
248. ΚΑΛΥΒΑΚΗ Στέλια του Ζαχαρία (Α.Μ.3842)
249. ΛΑΓΑΝΗ Νικολέττα του Ανδρέα (Α.Μ.3863)
250. ΧΕΡΙΔΗΣ Κυριάκος του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3865)
251. ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ Γεωργία του Μιχαήλ (Α.Μ.3868)
252. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή του Χαραλάμπους (Α.Μ.3875)
253. ΣΤΑΥΡΑΚΗ Σοφία του Γεωργίου (Α.Μ.3876)
254. ΣΑΛΛΑΣ Αλέξανδρος του Μιχαήλ (Α.Μ.3877)
255. ΖΑΜΠΑΚΑ Παρασκευή του Σταύρου (Α.Μ.3881)
256. ΓΚΟΥΒΙΤΣΑ Βασιλική του Ανδρέα (Α.Μ.3887)
257. ΤΣΕΣΜΕΛΗ Δέσποινα του Σάββα (Α.Μ.3891)
258. ΡΗΓΑ Κυριακή του Στέφανου (Α.Μ.3892)
259. ΚΡΑΛΛΗ Αλεξάνδρα του Νικολάου (Α.Μ.3895)
260. ΠΛΑΤΩΝΗ Μαγδαλινή του Χαραλάμπους (Α.Μ.3898)
261. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη του Δημητρίου (Α.Μ.3901)
262. ΛΙΑΚΟΥ Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου (Α.Μ.3904)
263. ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗ Θεοδώρα του Γεωργίου (Α.Μ.3915)
264. ΙΑΤΡΟΥ Παναγιώτα του Νικολάου (Α.Μ.3919)
265. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αρχοντία του Ιωάννη (Α.Μ.3924)
266. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Ελένη του Γεωργίου (Α.Μ.3942)
267. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική του Ιωάννη (Α.Μ.3943)
268. ΜΠΑΡΛΑ Ζωή του Γεωργίου –Χαριλάου (Α.Μ.3944)
269. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Γεσθημανή του Αβραάμ (Α.Μ.3947)
270. ΚΑΠΟΛΑ Χριστίνα του Ιωάννη (Α.Μ.3948)
271. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ.3956)
272. ΣΦΥΡΗΣ Βασίλειος του Γεωργίου (Α.Μ.3957)
273. ΠΕΤΡΑΚΗ Πηνελόπη του Ανδρέα-Ροδόλφου (Α.Μ.3962)
274. ΚΑΛΥΒΑ Παρασκευή του Νικολάου (Α.Μ.3965)
275. ΛΙΩΣΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ.3970)
276. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ -ΒΟΥΗΣ Εμμανουήλ-Φώτιος του Δημητρίου –Στυλιανού (Α.Μ.3977)
277. ΤΣΑΜΗ Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ.3985)
278. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Χαράλαμπους (Α.Μ.3996)
279. ΤΣΙΟΥΠΛΗ Σοφία του Κωνσταντίνου (Α.Μ.4003)
280. ΑΛΑΤΑ Ευανθία του Μιχαήλ (Α.Μ.4012)
281. ΔΑΔΙΝΟΥ Χριστίνα του Αντωνίου (Α.Μ.4018)
282. ΠΛΑΤΑΚΗ Μαρία του Μιχαήλ (Α.Μ.4024)
283. ΣΚΑΝΔΑΛΗ Σταυρούλα του Κυριάκου (Α.Μ.4027)
284. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Γεωργία του Δημητρίου (Α.Μ.4033)
285. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Γραμμένος του Χρήστου (Α.Μ.4034)
286. ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΣ Στέφανος του Ιωάννη (Α.Μ.4038)
287. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Ειρήνη του Αλεξάνδρου (Α.Μ.4047)
288. ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ Ανδρομάχη του Βασιλείου (Α.Μ.4049)
289. ΓΕΜΕΛΑΣ Παύλος του Ιωάννη (Α.Μ.4060)
290. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική του Ευαγγέλου (Α.Μ.4069)
291. ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος του Μιλτιάδη (Α.Μ.4073 )

Για το Δ.Σ.
        Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ            Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Read More »
Email This

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

  ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΗΧΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ...

omospondies logo

Αρ. Πρωτ.: 600/2/9

Συναντήθηκαν, σήμερα Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών μας, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους με στόχο την άσκηση πίεσης προς την Κυβέρνηση, με μοναδικό κριτήριο και στόχο την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων, αλλά και αυτών που προκαλούνται από τις αποφάσεις των υπουργών της.

Κατά τη συνάντηση υπήρξε έντονος προβληματισμός για το περιεχόμενο της τελευταίας ανακοίνωσης του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ενώ πρόκειται για κομματικό όργανο και αναφέρεται εν γνώσει του σε εκ του νόμου μη πολιτικοποιημένα Σώματα Ασφαλείας, ούτε λίγο ούτε πολύ, με όσα αναφέρει, καθίστανται υπεύθυνοι για τα προβλήματά μας όχι οι κυβερνώντες, αλλά το συνδικαλιστικό μας κίνημα... Αντί άλλης απάντησης, ως συνδικαλιστές οφείλουμε να μην αποπροσανατολιστούμε από τον αγώνα μας για την επίλυση των προβλημάτων που εκείνοι δημιουργούν, και να εργαστούμε για την ενότητα του χώρου μας, απορρίπτοντας νουθεσίες χειραφέτησης. Όσοι επιχειρούν να ενσπείρουν την εσωστρέφεια και τη διάσπαση του αρραγούς μετώπου των Ομοσπονδιών με διώξεις, ανακοινώσεις περί δήθεν κομματισμού και υποκινούμενων κινητοποιήσεων, ματαιοπονούν. Ας γνωρίζουν ότι καμιά πειθαρχική δίωξη δεν έκαμψε τον αγώνα μας στο παρελθόν, καμιά δεν θα τον σταματήσει ούτε σήμερα, που οι πολιτικές μιας ακόμα μνημονιακής Κυβέρνησης ευθύνεται στο ακέραιο για όλα αυτά που συμβαίνουν στα Σώματα Ασφαλείας.

Ο όγκος και το εύρος των προβλημάτων είναι γνωστός και αποτυπώθηκε ανάγλυφα στο Ψήφισμα της μεγαλειώδους συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μας στην Αθήνα, στις 17 Μαΐου 2017, αλλά και στα δεκάδες κοινά ή ξεχωριστά έγγραφά μας τόσο προς τα κυβερνώντα δυο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ όσο και προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Τονίζουμε, προς κάθε κατεύθυνση ότι ούτε δεδομένοι είμαστε, ούτε φοβόμαστε και θα σας το αποδείξουμε μέσα από τις πρωτοβουλίες που άμεσα θα πάρουμε. Τέλος, να γνωρίζετε ότι τα κομματικά τερτίπια, η λάσπη και οι προβοκάτσιες δεν μας ακουμπούν όσο:

• Δεν εξαλείφονται οι μισθολογικές αδικίες και οι ανισότητες που προκλήθηκαν από το νέο μισθολόγιο και δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

• Δεν αποζημιώνονται για τα οδοιπορικά οι συνάδελφοι που τα δικαιούνται και δεν λήγει μια εκκρεμότητα που συντηρεί την ανισότητα μεταξύ των λειτουργών του Κράτους και που μόνο ως εκδικητική συμπεριφορά προς τους σκληρά εργαζόμενους ένστολους λειτουργούς και συναδέλφους μας αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες, μπορεί να ερμηνευτεί.

• Δεν διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά μας Ταμεία και δεν κατοχυρώνεται η αυτοτέλεια αυτών.

• Δεν ενισχύεται το αξιόμαχο των Σωμάτων Ασφαλείας με νέες προσλήψεις, με τον εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με την καθολική και έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας από τους Κυβερνώντες.

• Δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό και δεν προσλαμβάνονται ιατροί εργασίας, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

• Δεν...

• Δεν...

Επειδή είναι αναρίθμητος ο κατάλογος των «Δεν» και περαιωμένη η υπομονή των συναδέλφων μας, ενημερώνουμε κάθε αρμόδιο αξιωματούχο - Φυσικές Ηγεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας, τον Πρωθυπουργό της Χώρας, τους Υπουργούς της Κυβέρνησης και τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων- ότι οι Ομοσπονδίες μας θα εκδηλώσουν σειρά ενημερωτικών πρωτοβουλιών, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν απομένει άλλος δρόμος από το δρόμο του αγώνα με πανελλαδικές κινητοποιήσεις ενόψει και των εγκαινίων της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Οι Ομοσπονδίες δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους για δυναμική παρουσία και συμμετοχή.

Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής
κοινωνίας και έχουμε την εμπιστοσύνη της!!! ΕΣΕΙΣ;;;

Οι Πρόεδροι 

Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Ε.Α.Π.Σ. Π.Ε.Α.Λ.Σ.
Read More »
Email This

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

  Εξελίξεις επί του Σχεδίου Νόμου - Έκφραση ικανοποίησης της ΠΕΑΛΣ για τη συμμετοχή εκπροσώπου της στα Ανακριτικά Συμβούλια και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΛΣ.

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/102/17

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των συναντήσεων του Προεδρείου της ΠΕΑΛΣ με την πολιτική ηγεσία αναφορικά με τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», ενημερωθήκαμε ότι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την κατάθεσή του προς ψήφιση στη Βουλή, καθώς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώθηκαν  μικρές παρατηρήσεις επί άρθρων του νομοσχεδίου, οι οποίες δεν αποτελούν  εμπόδιο στην συνέχιση της διαδικασίας.

Το μοναδικό άρθρο για το οποίο φαίνεται να εγείρεται ζήτημα, αφορά στον Προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στην ενταλματοποίηση δαπανών παρελθόντων ετών, αναφορικά με ιατροφαρμακευτικα και οδοιπορικά έξοδα, όμως καταβάλλονται προσπάθειες από την πλευρά του κ. Υπουργού, προκειμένου να ξεπεραστεί.

Παράλληλα ενημερωθήκαμε για την αποδοχή του αιτήματός μας για την τροποποίηση άρθρου που περιλαμβάνεται στο εν λόγω Σχέδιο Νόμου προκειμένου στα Ανακριτικά Συμβούλια αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΛΣ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωπος της ΠΕΑΛΣ, του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα των Αξιωματικών Λ.Σ., κι ως εκ τούτου εκφράζουμε την ικανοποίησή μας στην Πολιτική Ηγεσία για την θετική αυτή εξέλιξη.

Το νέο Δ.Σ. της ΠΕΑΛΣ θα συνεχίσει τον διάλογο με την πολιτική ηγεσία επί των παρατηρήσεων – προτάσεων που έχουμε διατυπώσει, με στόχο, ως οφείλει ένας υγιής συνιδκαλιστικαστικός φορέας, την ψήφιση ενός Σχεδίου Νόμου που θα ανταποκρίνεται ει δυνατόν τόσο στις ανάγκες των μελών μας αλλά και του συνόλου του προσωπικού όσο και στις απαιτήσεις του Οργανισμού που υπηρετούμε.

Με νεότερες ανακοινώσεις μας θα σας κρατάμε ενήμερους επί των εξελίξεων.

Για το Δ.Σ.
O Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ             Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Read More »
Email This

  Εγκαταστάσεις Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/101/17

Η διαδικασία μετεγκατάστασης - στέγασης της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. μιας επίλεκτης μονάδα της Χώρας, με πολλές επιτυχίες στο πεδίο δράσης της σε επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου, κινδύνου και σπουδαιότητας, απαιτεί προγραμματισμό και οργάνωση για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Μονάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο ΔΣ της ΠΕΑΛΣ σας ενημερώνει ότι με πρωτοβουλία της Πολιτικής Ηγεσίας – έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για τη μετεγκατάστασή της Μονάδας σε νέα κτιριακή υποδομή αλλά και κατάλληλο χώρο για τη στέγαση – φύλαξη των πλωτών επιχειρησιακών μέσων της,  έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη αρχιτεκτονική αποτύπωση και βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεύρεση του σχετικού κονδυλίου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου. 

Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε για την επανεκκίνηση - πρωτοβουλία της Πολιτικής Ηγεσίας - των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δωρεάς σκαφών στη ΜΥΑ για την επιχειρησιακή αναβάθμιση της μονάδας, από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, που εκκρεμεί από το 2014.

Έχοντας ως κοινό στόχο ένα Λιμενικό Σώμα αντάξιο της ιστορίας του και των προσδοκιών των στελεχών του, εμείς από την πλευρά μας, με διάθεση συνεργατικότητας, διαβεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε αρωγοί και συμπαραστάτες στις προσπάθειες των αρμόδιων Υπηρεσιών.

Εξάλλου είναι διαχρονικά δεδομένη η συνδρομή και η συμβολή της ΠΕΑΛΣ προς αυτή την κατεύθυνση, απόρροια της καθαρότητας των προθέσεων και των διαθέσεών μας όχι μόνο στα συνδικαλιστικά μας δρώμενα αλλά και στα υπηρεσιακά θέματα.

Η ΠΕΑΛΣ θα ενημερώνεται για την πρόοδο των διαδικασιών και με νεότερες ανακοινώσεις θα σας κρατά ενήμερους.

Για το Δ.Σ.
   Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ           Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Read More »
Email This