φιλικό blog: limenika-nea.blogspot.gr"

Ονειρευόμαστε το ιδανικό, για να πετύχουμε το εφικτό!

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

  ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αυτά είναι τα έως σήμερα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΠΛΟΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

Αριθμ.Πρωτ.: Φ.100/Α/02/17
Ενημερώνουμε ότι το τελευταίο δεκαήμερο σε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις του Προεδρείου της ΠΕΑΛΣ με τον Υπουργό κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Υφυπουργό κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Θεοτοκά, τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ Ράπτη Σταμάτιο, συμβούλους του Υπουργού εξουσιοδοτημένους για το θέμα και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες από πλευράς του Αρχηγείου, προσπαθήσαμε από κοινού οι διατάξεις του εν θέματι σχεδίου νόμου να διαμορφωθούν έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ει δυνατόν εγγύτερα στις θέσεις της Ένωσης, που όπως πιστεύουμε λειτουργούν προς όφελος των στελεχών και του Οργανισμού που υπηρετούμε.

Στην τελευταία σύσκεψη ελήφθησαν αποφάσεις και «κλείδωσαν» αφενός οι βασικές γενικές αρχές που θα διέπουν το νόμο αναφορικά με τις μεταθέσεις και αφετέρου σημαντικές διατάξεις που αφορούν τόσο στις μεταθέσεις όσο και σε άλλα θέματα του προσωπικού ως εξής:

1. Τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν στις μεταθέσεις (24 έως 28) θα διαμορφωθούν ανάλογα και θα αποτελούν μια γενική περιγραφή αρχών οι οποίες θα παραμετροποιηθούν αμέσως μετά με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί βάσει εξουσιοδοτικής διάταξης του ίδιου νόμου.
2. Το όργανο τοποθετήσεων – μεταθέσεων – αποσπάσεων του άρθρου 24 θα είναι αποφασιστικού χαρακτήρα και όχι γνωμοδοτικού. 
3. Η παραμονή των στελεχών στον τόπο επιλογής παραμένει στα οκτώ χρόνια και προτάθηκε από την πλευρά μας η δυνατότητα επέκτασής της στα δέκα, η οποία θα εξεταστεί.
4. Αναβαθμίζονται τα διπλώματα των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, επ’ ωφελεία και των στελεχών Λ.Σ. κατόχων των εν λόγω διπλωμάτων.
5. Η εισαγωγή των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. θα πραγματοποιείται στο εξής μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων. Η ΠΕΑΛΣ πρότεινε την εφαρμογή της ρύθμισης από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Επίσης ζητήθηκε να εξεταστεί η εισαγωγή όλων των Αξιωματικών στην Σχολή Αξιωματικών μέσω μιας κοινής εκπαίδευσης και μια κοινής επετηρίδας και η κατάργηση εισαγωγής των Αξιωματικών ειδικότητας (νομικοί, Οικονομικοί, Τεχνικοί). Επιπρόσθετα η ΠΕΑΛΣ πρότεινε την τακτική ετήσια εισαγωγή των Αξιωματικών μέσω ΑΣΕΠ ώστε να παραμείνει η δυνατότητα άντλησης ανθρώπινου δυναμικού με πτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, και πτυχία ΑΕΝ τους οποίους έχουν αποκτήσει αφενός αδαπάνως για το Κράτος και αφετέρου μπορείς να επικεντρωθείς σε ειδικότητες που χρειάζεσαι μέσω μιας κοινής εκπαίδευσης και μια κοινής επετηρίδας. Η επιπρόσθετη ακαδημαϊκή αλλά και στρατιωτική εκπαίδευσή τους παρέχεται από την Σχολή ΣΝΔ η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεχιστεί.
6. Ρυθμίζονται ζητήματα μετατάξεων με την διεύρυνση της βάσης με νέες κατηγορίες στελεχών και παρέχεται νέα αρμοδιότητα στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων να αποφασίζει απ’ αυτού.
7. Οι τοποθετήσεις – μεταθέσεις για τα λιμενικά τμήματα που απέχουν άνω των 50χλμ. από την Υπηρεσία υπαγωγής θα γίνονται απευθείας από τα αρμόδια συμβούλια μεταθέσεων και θα αποτελούν τόπο επιλογής.
8. Επεκτείνεται η δυνατότητα και στο προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να ανακαλείται στην ενέργεια μόνο για σοβαρές ασθένειες.
9. Ρυθμίζονται θέματα Αξιωματικών Λ.Σ. Υγειονομικών που φέρουν τις ειδικότητες οδοντιάτρου και ψυχολόγου.
10. Δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής της ΠΕΑΛΣ στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια συμβούλια κρίσεων άνευ ψήφου.
11. Συνίσταται ανεξάρτητη Λιμενική Αρχή Δάφνης Αγίου Όρους.

Η διαβούλευση από την πλευρά της ΠΕΑΛΣ συνεχίζεται για τις παρακάτω διατάξεις:
1. Τις προϋποθέσεις και διαδικασίες της Υπηρεσίας γραφείου.
2. Τον υπολογισμό χρόνου της στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
3. Την ενιαιοποίηση των οργανικών θέσεων των Αξιωματικών Ειδικότητας όπως και την ενιαιοποίηση των οργανικών θέσεων των Αξιωματικών ΣΝΔ έως τον βαθμό του Πλωτάρχη με όμοιο τρόπο.
4. Την ενιαιοποίηση των κριτηρίων για την αξιοποίηση στελεχών σε θέσεις εξωτερικού. Η ΠΕΑΛΣ έχει καταθέσει πρόταση για να υπάρξει μεταβατικό στάδιο εφαρμογής για τους ήδη υπηρετούντες με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και του Πλοιάρχου (π.χ. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας ή της χώρας που πρόκειται να μετατεθούν, πιστοποίηση του άρθρου 3 του παρόντος σχεδίου νόμου). 
Επιπρόσθετα προτείναμε άπαντες οι Αξιωματικοί (όλων των κατηγοριών) οι οποίοι πρόκειται να τοποθετηθούν σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων να έχουν συμπληρώσει τα ίδια πραγματικά ειδικά προσόντα, τα οποία και πρέπει να επανακαθοριστούν για το σκοπό αυτό.
5. Τις ρυθμίσεις των Υπαξιωματικών Λ.Σ. του άρθρου 77.
6. Την θητεία Αρχηγού Λ.Σ.. Κατά την άποψή μας δεν υπάρχει ανάγκη καθορισμού διάρκειας θητείας Αρχηγού, αφού το ίδιο άρθρο προβλέπει την αντικατάστασή του οποιαδήποτε στιγμή, που αποτελεί και σήμερα την ίδια βασική αρχή.
7. Τις χρονικές προϋποθέσεις για τις ετήσιες κρίσεις των Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ.. Η ΠΕΑΛΣ πρότεινε να παραμείνουν ως έχουν.
8. Την πρόβλεψη συγκρότησης Ανώτατου Συμβουλίου Προσφυγών για τους Ανώτατους Αξιωματικούς και  για τους Προϊσταμένους Λιμενικών Αρχών.
9. Τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2015.
10. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συνταξιούχων. Η πρόταση της ΠΕΑΛΣ είναι να ισχύσει ό,τι προβλέπεται από την υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία.
Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα σας κρατούμε ενήμερους.

Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ         Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

  ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εορταστική Παιδική Εκδήλωση

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος σήμερα Σάββατο 14-01-2015 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υποδέχθηκε τα μέλη της μαζί με τα παιδιά τους και παρουσία του Β΄Υπαρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναυάρχου ΛΣ ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ Γεώργιου και του Κλαδάρχη Προσωπικού Υποναυάρχου ΛΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ Γεώργιου ανταλλάξαμε ευχές για τον καινούριο χρόνο.


Σε ένα κατάμεστο θέατρο, οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι μας φίλοι διασκέδασαν με την παράσταση "Τα ταξίδια των Γκιουλ-Ιβέρ" και γύρισαν ολόκληρη την υφήλιο, γνωρίζοντας τους πολιτισμούς του κόσμου με τις παράξενες πλευρές τους, τις ξένες συνήθειες και τις ιδιαίτερες μουσικές τους!

Στη δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε, η ΠΕΑΛΣ προσπάθησε κι ελπίζουμε ότι πέτυχε να χαρίσει σε όλους στιγμές χαράς, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις στα παιδιά μας.

Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το 2017.
Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σαϊτάκης              Σπυρίδων Πασσάκος


Δείτε Φωτογραφικό Υλικό

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

  ΠΕΑΛΣ: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Μετά το πέρας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΑΛΣ για το προωθούμενο Σχέδιο Νόμου, κόψαμε και την πίτα της Ένωσής μας.

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά με σύμπνοια και ομόνοια!

Περιμένουμε τα μέλη μας και τα παιδιά τους αύριο 14-01-2016 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για να γιορτάσουμε μαζί την έλευση του νέου έτους.
Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

  Αίτημα παράτασης υποβολής δηλώσεων "Πόθεν Έσχες"Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 305/6/8

Προς: 1) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης

κ. Σταύρο ΚΟΝΤΟΝΗ

2) Τον Υπουργό Οικονομικών

κ. Ευκλείδη ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ

3) Τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

4)Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

Κοιν.: 1) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνομίας

2) Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος –

Ελληνικής Ακτοφυλακής

3) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Με αίσθημα ευθύνης και έκδηλης επαγγελματικής – συνδικαλιστικής αγωνίας, οι Ομοσπονδίες μας που εκπροσωπούν το σύνολο των χιλιάδων ένστολων εργαζομένων της Χώρας, ζητούμε την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν έσχες» (ν.3213/03 & ν.4281/14) για εύλογο χρονικό διάστημα πέραν της 15 Ιανουαρίου 2017 που έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της.

Οι λόγοι που επιβάλλουν αυτή την απόφαση είναι υπαρκτοί και επιβεβλημένοι, λόγω του ότι οι Ομοσπονδίες μας δέχονται πληθώρα ερωτημάτων και παραπόνων, δεδομένων των αντικειμενικών δυσκολιών που δημιουργούνται με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης και της δυσνόητης σε πολλές των περιπτώσεων εφαρμογής του συστήματος.

Κύριοι Υπουργοί,

Παρακαλούμε, για την θεσμική σας παρέμβαση το συντομότερο δυνατόν με στόχο την θετική εξέλιξη του αιτήματος αυτού, προκειμένου το σύνολο του προσωπικού να εναρμονισθεί στον νέο αυτόν τρόπο υποβολής του «Πόθεν Έσχες» , του οποίου η ηλεκτρονική εφαρμογή παρουσίασε σημαντική χρονοκαθυστέρηση.

Οι Πρόεδροι


Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ε.Α.Π.Σ.

Π.Ε.Α.Λ.Σ.


ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης

ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δημήτριος

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

  Η ΠΕΑΛΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Τι γίνεται όταν ένα μικρό παιδί πρέπει να ταξιδέψει μακριά από την πατρίδα του και ο κόσμος μοιάζει τεράστιος στα μάτια του;

Την απάντηση θα την δώσουμε μαζί με τα παιδιά μας το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου θα παρακολουθήσουμε την θεατρική παράσταση “Τα Ταξίδια των Γκιουλ_Ιβερ”.

Μαζί με την μικρή φοβισμένη Γκιουλ, και παρέα με το alter ego της, τη ζωηρή Ιβέρ, θα ξεκινήσουμε μία απρόβλεπτη ταξιδιωτική περιπέτεια αποφασίζοντας ότι τα μάτια δεν βλέπουν τον κόσμο. Δημιουργούν τον κόσμο.

Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος σας προσκαλεί στην γιορτή που διοργανώνει για τα παιδιά των μελών της.

Ώρα προσέλευσης: 14:30
Ώρα Παράστασης: 15:00

Δηλώστε συμμετοχή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10/01/2017

στο email pealsgr@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα "Συμμετοχή στην Παιδική γιορτή" αναφέροντας 
α) τον αριθμό των παιδιών που θα συμμετάσχουν και
β) τον αριθμό των συνοδών τους.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά.

Αμέσως μετά την θεατρική παράσταση θα μοιραστεί πρωτοχρονιάτικη πίτα στα μέλη μας και θα δοθούν γλυκίσματα και δωροεπιταγές στα παιδιά.

Δωροεπιταγές επίσης θα μοιραστούν και στα παιδιά των υπηρετούντων εκτός Κέντρου. Προς τούτου παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο email pealsgr@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα "Συμμετοχή στην Παιδική γιορτή - Εκτός Κέντρου" αναφέροντας τον αριθμό των παιδιών και την Υπηρεσία τους. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά.

Ελάτε να καλωσορίσουμε όλοι μαζί τον καινούριο χρόνο, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις στα παιδιά μας.

Λίγα Λόγια για την παράσταση….

“Τα Ταξίδια των Γκιουλ_Ιβερ”

Η συναρπαστική ιστορία φαντασίας του Jonathan Swift που ξεχωρίζει στην παγκόσμια παιδική λογοτεχνία, μεταφέρεται ανατρεπτικά στο σήμερα, από τον σκηνοθέτη Δημήτρη Μπογδάνο.

Αποτέλεσμα εικόνας για γκιουλ ιβερ θεατροΗ μικρή φοβισμένη Γκιουλ, παρέα με τη ζωηρή Ιβέρ, δυο προσφυγάκια, φεύγουν από την πατρίδα τους. Για ν’ αντέξουν τον κόσμο που συναντούν, επινoούν με το παιδικό μυαλουδάκι τους φανταστικές ιστορίες, όπως τη χώρα των Λιλιπούτ, τη χώρα των Γιγάντων, τη χώρα των Αλόγων. Τα μάτια τους σα να μη βλέπουν τον κόσμο. Δημιουργούν τον κόσμο.

Οι συσχετισμοί, σε δεύτερη ανάγνωση, παραλληλίζονται με τις συναντήσεις της ζωής μας.

Τα μικρά προβλήματα (οι λιλιπούτειοι), τα μεγάλα προβλήματα (οι γίγαντες), αλλά και τα “άλογα” (το είδος των ζώων με υψηλή νοημοσύνη) που συμβολίζουν το πνευματικό μας επίπεδο.

Αποτέλεσμα εικόνας για γκιουλ ιβερ θεατροΘα γυρίσουν ολόκληρη την υφήλιο, γνωρίζοντας τους πολιτισμούς του κόσμου με τις παράξενες πλευρές τους, τις ξένες συνήθειες και τις ιδιαίτερες μουσικές τους!

Στο δρόμο τους θα συναντήσουν μικροσκοπικές φυλές, θα αντιμετωπίσουν ανθρώπους ψηλούς σαν καμπαναριά, θα συμβουλευτούν αγάλματα, θα περπατήσουν στα σύννεφα και θα μιλήσουν με άλογα. Θα τρέξουν, θα κολυμπήσουν, θα πετάξουν… Θα κάνουν τη δυσκολία κατόρθωμα, θα κάνουν τον ξένο φίλο και θα αντλήσουν χαρά βλέποντας τον κόσμο με τα μάτια της καρδιάς. Αναζητούν μια χώρα φωτεινή. Μία αναζήτηση που θα τους προκαλέσει την ανάγκη να δημιουργήσουν τα πάντα από την αρχή.

Για να μη νιώθεις ξένος στο σκοτάδι πρέπει να αντλήσεις το φως από μέσα σου.

Παιδαγωγικός στόχος της παράστασης είναι η δημιουργία της ενσυναίσθησης των παιδιών στο προσφυγικό ζήτημα. Να μπουν στη θέση του άλλου.